İŞ AHLAKIMIZ

İş Ahlakımız

MADEİRA Mesleki Etik Kuralları

MADEİRA, nakış ipliği sektöründe dünya çapında hizmet verir ve dünyada  BİR NUMARA dır.

Bu başarıya ulaşmış olmamız , İŞ AHLAKI konusunda gösterdiğimiz hassasiyet ve işimizin her alanında sürekli gelişmeye yönelik çabalarımızın bir sonucudur.

MADEİRA'nın kurumsal yaklaşımları eşitlikçi, adaletli, saygın, doğru ve karşılıklı anlayış çerçevesindedir.Bu erdemler bizim olağan tavrımızdır.

MADEİRA uyruk, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlarına ve iş ortaklarına  eşit davranır. MADEİRA asla çocuk işçi çalıştırmayacak, 16 yaşından küçük kimseyi işe almayacaktır. MADEİRA hiç kimseyi herhangi bir bağlayıcı anlaşma, senet karşılığı, zorlayarak veya başka bir şekilde yaptırım kullanarak çalıştırmayacaktır.

MADEİRA’ nın hiçbir personeli haftada 45 saatten daha çok çalışmak zorunda değildir. MADEİRA , fazla mesai, resmi tatil günleri ve diğer tatiller konusunda ilgili ülkenin yasal düzenlemelerini uygulayacaktır.

MADEİRA, çalışanlarına, en azından bulunduğu ülkenin asgari maaşını öder ve herhangi bir disiplin suçu işleyen çalışanlarının maaşlarında  kesinti yapmaz.

MADEİRA, ilgili ülkenin kurallarına göre gerekli olsun ya da olmasın, hamilelik ya da hastalık izni tanımaktadır. Diğer bütün haklar için, MADEİRA en azından ilgili ülkenin yasalarını uygular.

MADEİRA personelini iş ve meslek hastalıklarına karşı korumak için, en yüksek güvenlik standartlarını ve sağlık düzenlemelerinin önlemini alır ve uygular.

MADEİRA’ nın bütün üretim süreçleri tamamen çevre dostudur.

MADEİRA ürünleri, mümkün olan en yüksek güvenlik standartlarıyla üretilir ,üretilen ürünlerin  imalatçı müşteriler ve nihai tüketiciler  için tamamen güvenli olduğu belgelenmiştir.

MADEİRA, yasal zorunluluklar olsun ya da olmasın, ürettiği her ürünü mümkün olduğu kadar çevre dostu yöntemlerle geri dönüştürmektedir.